เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder โครงสร้างองค์กร
insert_drive_file แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file โครสร้างเทศบาลตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file โครงสร้างองค์กรกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองสาธารณสุขฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงาน ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงาน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file ข้อ ๑๐ แผนภูมิโครงสร้างฯ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ทต.กุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1