เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งผลการเปิดซองพิจารณาผลประมูล เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล เขต 1 และ เขต 2
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 18/2565 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๗๐.๐๐ เมตร จำนวน
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 17/2565 โครงการซ่อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 16/2565 โครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล ๑ เป็นลาน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 15/2565 โครงการโครงการรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี กว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดบ่อบาดาล พื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล ๑ เป็ฯลาน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล 1 เป็นลาน คสล. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 13/2565 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบาก บึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2565 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านบัวกุดบาก บ้านบัวถึงแปลงเกษตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2565 โครงการขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่10/2565 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 09/2565 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบากบึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 478 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24