เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไพทูรย์ กุดตะแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-6157543