เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
group ฝ่ายคณะผู้บริหาร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775
นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076
นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443
นายพิศัก ศรีวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 081-7397740