เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงพื้นที่ไหล่ทางถนนสุขาภิบาล 1 เป็นลาน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล. สายบ้านกุดบาก บ้านบัว ถึงแปลงเกษตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบาก บึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล. นานายเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยอีด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกบ่อขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางลูกรัง ซอยแยกจากถนนพัฒนา (ถนนพัฒนา ซอย ๘ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นทางผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนนรอบเมือง ซอย ๑ แปลงเกษตรกรรมกุดแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างปรับปรุงคันดินลำห้วยขุดลอกแหล่งน้ำในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก (ลำห้วยอีด่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารดับเพลิงเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างขยายไหล่ทางขอบถนนทางเชื่อมทางแยกในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก วางท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วยาว 2,696.00 เมตร , วางท่อ PVC ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 295.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุประจำศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างวางท่อระบบจ่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนสุขภาพบึงบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนรอบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจร คสล. ถนนกุดบาก - ภูพาน ซอย ๒ (ซอยแสงทอง) ชุมชนที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับพื้นลานกีฬาบริเวณศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ข้างถนนเจริญสุข ชุมชนที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed จ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 109
rss_feed จ้างก่อสร้างบันไดพร้อมแพลอยบริเวณสระน้ำสวนสุขภาพบึงบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างปรับปรุงคันดินบึงอ้อเป็นทางสาธารณะประปาโซล่าเซลส์เพื่อการเกษตรบริเวณบึงอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยในเขตเทศบาล โดยการขุดลอกลำห้วยอีด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล 1 ซอย 1 (ซอยหลังปศุสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.ถนนสุขาภิบาล 1 ซอย 1 (ซอยหลังปศุสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.ซอยบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนนกุดบาก หนองบัว ซอย 5 (ซอยอามาตย์ทอง) ชุมชนที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 185
rss_feed จ้างก่อสร้างบล็อกคอนกรีตสายสิบสลึง บริเวณนานายออน (ท่อเหลี่ยมระบายน้ำข้ามลำห้วยสิบสลึง) ชุมชน 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก โดยต่อเติมห้องทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบประปาบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนอินทร์พรหม ชุมชน 8 (ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นถนน คสล. ซอยแยกจากกุดบาก ภูพาน ซอย 8 ถึงกุดบาก ภูพาน ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงแปรรูปสุกร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างโรงแปรรูปโค กระบือ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนรอบบ้าน ชุมชน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
1 - 45 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1