ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ชื่อไฟล์ : jC2feA8Tue22018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้