ชื่อเรื่อง : สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 18/2565 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๗๐.๐๐ เมตร จำนวน

ชื่อไฟล์ : OzfX4UwWed34010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้