ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำข้างบึงสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง