ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ประปาผิวดิน อ.กุดบาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง