เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของเทศบาลตำบลกุดบาก ประปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจพนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลกุดบาก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file โครงการพนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file แผนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ข้อ 27 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1