เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จ
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามข่าวพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จำนว poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการออกปฏิบัติงานให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo เทศบาลตำบลกุดบากประชาสัมพันธ์ การประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง /ภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ...... poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
photo ประชาสัมพันธ์ กำหนดอัตราภาษีป้าย (ใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
1 - 20 (ทั้งหมด 119 รายการ) 1 2 3 4 5 6