เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
แผนการดำเนินงาน
folder แผนดำเนินการประจำปี-พ-ศ-2562
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-พ-ศ-2562
folder แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-ประจำปี-พ-ศ-2560
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-(พ-ศ-2561-2564)
folder ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
folder ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก-เรื่อง-การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลกุดบาก
folder แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
folder รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
folder แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
folder รายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-รอบ-6-เดือน-ประจำปี-พ-ศ-2561
folder ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก-เรื่อง-แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2562
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดบาก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
5 สิงหาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้งท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยฮ่องแล้ง โดย : admin อ่าน : 2
5 สิงหาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศแจ้งกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งโครงยกเหล็กประตูบานระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน โดย : admin อ่าน : 3
5 สิงหาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดบาก หมู่ที่ ๑ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนครฯ ด้ว โดย : admin อ่าน : 5
27 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่19/2565 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำข้างบึงสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 7
27 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 20/2565 โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 6
27 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 21/2565 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 7
26 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำข้างบึงสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 9
26 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 8
26 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 8
22 กรกฎาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย : admin อ่าน : 6

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลกุดบากร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกีนรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [5 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนที่ 1-8 โดยการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทางทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชุมชน [22 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2565นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะเทศบาลตำบลกุดบากร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้าน นางวัฒนา ศรีมุกดา บ้านเลขที่ 191/2 หมู่ที่ 2 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร โดยพันเอกโกวิทย์ สังขนครา... [13 กรกฎาคม 2565]
โครงการต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง!!! [12 กรกฎาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up faecbookหน่วยงาน
ผู้บริหารหน่วยงาน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564

สถิติ sitemap
วันนี้ 15
สัปดาห์นี้1,396
เดือนนี้12,859
ปีนี้154,308
ทั้งหมด293,185


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
10/08/2565
10/08/2565
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
[เอกสารแนบ]
กค.
10/08/2565
10/08/2565
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
[คู่มือฯ]
กม.
09/08/2565
10/08/2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[QR-CODE]
กศ.
10/08/2565
10/08/2565
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
10/08/2565
10/08/2565
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[จังหวัดแนบท้าย]
กจ.
10/08/2565
10/08/2565
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ