เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 สอบถามเกี่ยวกับการขอน้ำประปาใช้คะ

ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (กองประปา) แล้วนะคะ มีเอากสาร ดังนี้ค่ะ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้านค่ะ

(โดย:สุธาทิพย์ เขียนเมื่อ:13 เมษายน 2565)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว